გსურთ გაიგოთ დაახლოებით რა ეღირება ყოველთვიური საბუღალტრო მომსახურება თქვენი ფირმისთვის?

იხილეთ საბუღალტრო მომსახურების ფასები.

ცხრილის მარჯვენა ნაწილში განთავსებულია ფასის კალკულატორი, რომელიც შესაბამისი მონაცემების შეყვანის შემდგომ დაგითვლით ყოველთვიურ გადასახადს.

ფასთა ცხრილი მე-3 და მე-4 კატეგორიის ფირმებისთვის

აუდიტორული მომსახურება
საბუღალტრო მომსახურება
იურიდიული მომსახურება
საკონსულტაციო მომსახურება