ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ