ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

READ MORE

ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

READ MORE

ბიზნეს კონსულტაცია აღრიცხვა აუდიტი

შპს „ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი“ (BCAA) წარმოადგენს მრავალფუნქციურ საკონსულტაციო კომპანიას რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ოპერირებაში.

READ MORE